PROFESYONEL BOKS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

2019-12-17

Yönetim kurulumuzun 15/07/2019 tarih ve 2019/ 8 sayılı kararı ile toplanarak, Olağanüstü Genel Kurulun yapılması, 19.01.2020 Pazar günü saat 10:30’da, Evliya Çelebi Mah. Adem Sk. No:7 Tuzla-İst. ve çoğunluk sağlanamaz ise 26.01.2020 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Olağanüstü kongre federasyonun kulüp üyelerine resmi sitesi bulunan federasyonun web sitesinden veya gazete ilanında duyurulmasına ve gündem maddeleri aşağıdaki gibi görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış konuşması
  2. Divan heyetinin seçilmesi
  3. Saygı duruşu ve istiklal marşı
  4. Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarının okunması,
  5. Federasyonun gelir gider hesaplarının okunması ve oylanması
  6. Türkiye izni kelimesinin olağanüstü kongreye sunularak oy birliği ile karara bağlanması
  7. Tüzük ve logo değişikliğin olağanüstü kongreye sunularak oy birliği ile karara bağlanması
  8. Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulların yeniden seçimi,
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış