HAKEM LİSANSI

 
Pro. Boks Lisans İçin Aranan Şartlar

 • 1-18 yaşından gün almış olmak
 • 2-Amatör boks maçlarına katılmış ve Türkiye’de derecesi olan sporcuların belgeleri
 • 3-Yabancı uyruklu olan sporcular bulundukları ülkelerin boks federasyonundan başarı belgesi ve oturma izinleri
 • 4-Federasyon hesabına 100$ yatırılmış dekont
 • 5-Başvuru dilekçe
 • 6-İkametgah belgesi
 • 7-Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı
 • 8-Altı ay önce çekilmiş, 2 adet fotoğraf
 • 9-Tasdikli nüfus cüzdan örneği (T.C. vatandaşı olmayan kişiler için tasdikli pasaport örneği)
 • 10-Profesyonel boksu kabul etmiş uluslar arası bir federasyondan profesyonel boks sporcu lisansı almış olmak.
 • 11-Müsabaka tarihlerini kapsayan Özel Sağlık Sigortası yaptırmış olmak. Komisyona asılları ile fotokopileri dahil ibraz etmek.
 • 12-Tam teşkilatlı bir hastaneden çok kapsamlı bir sağlık raporu ve maç yapmasında sağlık yönünden sakınca yoktur yazısı alıp ibraz etmek.
 • 13-HIV TESTİ yaptırarak sonucu ibraz etmek. AIDS Testi sonucu kesinlikle 10 günü geçmiş olamaz.
 • 14-Federasyon belgeli MENAJER bulundurmak. Menajeri olmayan sporcular kontrat yapamazlar.

A) Genel Koşullar

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya en az bir yıldır Türkiye’de yasal ikametgaha sahip olmak ve oturma izni bulunmak,
 • b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • d) Boks, Muaythai ve Kickboks antrenör belgelerin birine sahip olmak,
 • e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak.
 • f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
 • g) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • i) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

B) Özel Koşullar

Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir
 • a) Dilekçe (açık adresli)
 • b) Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
 • c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
 • d) En az bir yapancı dil bilmek,
 • e) Kurs katılım ücreti dekontu (100 $),
 • f) Adli sicil belgesi,
 • g) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
 • h) 3 adet fotoğraf
 • i) Nüfus cüzdanı sureti (muhtarlık, noter onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum onaylı), (T.C. vatandaşı olmayan kişiler için tasdikli pasaport örneği)
 • ı) Boks Milli Takım Antrenörlüğü yapmış olanlar ile Boks Antrenör Belgesine sahip olanlar diploma aslını, Milli sporcularda Millilik Belgesinin aslını,