4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU. . .

Yönetim kurulu 05.06.2021 tarihte toplanarak, federasyonun daha önce 03.03.2021 tarihinde alınmış olduğu bir kararla federasyonun 4. olağan genel kurulun yapılması fakat yaygın hastalığın neticesinde yasaklardan dolayı ertelenmiş ve yapılamamıştır.

Yasakların kalkması nedeniyle, federasyonun 4. olağan genel kurulu 10/07/2021 tarih cumartesi günü saat 10:00’da, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sk. No:6 Kaynarca Pendik adresinde gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 19/07/2021 pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 4. Olağan genel kurul kongresi için, üye kulüplerine federasyonun resmi Web sitesi üzerinden duyurulmasına ve gündem maddeleri aşağıdaki gibi görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Gündemi:

 • Yoklama ve açılış konuşması
 • Saygı duruşu ve istiklal marşı
 • Divan heyetinin seçilmesi
 • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
 • Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
 • Tahmini bütçenin okunması ve ibrası,
 • Üye olmak isteyen spor kulüplerin üyeliğin kabulü için genel kurula sunularak karara bağlanması,
 • Genel kurula katılmayan üye spor kulüplerin aktif üyeliklerinden düşürülmesi için, genel kurula sunularak karara bağlanması,
 • Türkiye izni kelimesinin ve Ay yıldızlı simgenin kullanılması için genel kurula sunularak karara bağlanması,
 • Yönetim, Denetim, Danışma ve Disiplin kurulların yeniden seçimi,
 • Tüzük değişikliğinin olağan genel kuruluna sunularak karara bağlanması
 • Dilek, temenniler kapanış