KURUL, BÖLGE BAŞKANLAR ve İl TEMSİLCİLERİ Federasyon Adına Tanıtım Kimlik Kartı . . .

Müracaat İçin Evraklar

  1. Altı ay içinde çekilmiş üç adet resim
  2. Profesyonel Boks Federasyon adına “Tanıtım Kimlik Kartı”
  3. Kurul ve Bölge Başkanları ‘‘Federasyonun İktisadi TL Hesabı’’ Vakıfbank Maltepe E-5 Şubesi –İst. Vadesiz Hesap IBAN ‘‘TR60 0001 5001 5800 7312 8661 10’’ 250 TL (İki Yüz Elli) “Tanıtım Kimlik Kartı” yatırıldığına dâhil ücret dekontu
  4. İl Temsilciler ‘‘Federasyonun İktisadi TL Hesabı’’ Vakıfbank Maltepe E-5 Şubesi –İst. Vadesiz Hesap IBAN ‘‘TR60 0001 5001 5800 7312 8661 10’’ 150 TL (Yüz Elli) “Tanıtım Kimlik Kartı” yatırıldığına dâhil ücret dekontu