OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU. . .

Değerli üyeler 
Federasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurulu 23 Ocak 2022 tarihinde Saat 15.00’da Maltepe Final Anadolu Lisesi Cevizli Mh. 30 Ağustos Caddesi No:9/11 Maltepe’de gerçekleştirilecektir. 
 
Toplantı Gündemi
-Yoklama ve Açılış 
-Divan Kurulu Seçimi 
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrazı
-Denetleme Kurulu Raporu Okunması ve İbrazı
-Tahmini bütçenin okunması ve ibrazı
-Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının yeniden seçimi ve karara bağlanması.
-Tüzük Değişikliği?maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 
-Dilek, Temenniler ve Kapanış