OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU. . .

Değerli üyeler 
Federasyonumuzun tüzüğünün incelenmesi neticesinde bazı maddelerinde değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Bu sebeple federasyonumuz olağanüstü Genel Kurulu 02.10.2021 cumartesi günü saat 14:00’da Cevizli Mah. 30 Ağustos Cad. No:9/D:11 Maltepe ilçesinde yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde 09.10.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
 
Toplantı Gündemi
-Yoklama ve Açılış Konuşması 
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
-Yönetim Kurulun Seçimi
-Tüzük Değişikliği 
-Dilek, Temenniler ve Kapanış