Profesyonel Boks Promötör Olmak İçin Aranan Şartlar . . .

 • Yaş olarak 18’den küçük ve 70’den büyük olmama koşulu,
 • Lise ve dengi okul mezunları için “Satış Pazarlama Uzm.” Sertifika Eğitimi almış olmak,
 • Yapmış olduğu organizasyonla ilgili, varsa belgeleri,
 • Yabancı uyruklu olan Promötörler için, tasdikli pasaport örneğin fotokopisi,
 • İkametgâh belgesi,
 • Orta derecede İngilizce bilmek veya konuşuyor olmak,
 • Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
 • Altı ay önce çekilmiş, 3 adet fotoğraf,
 • Federasyon adına tanıtım kimlik kartı,
 • Bir ay öncesinden alınmış adli sicil kaydı,
 • Federasyon hesabına ödediği dekont,
 • Federasyonun organizasyon işlerinden sorumlu as başkanın onayı,
 • İnsan ilişkileri üst düzeyde olmalı ve giyim kuşamına özen göstermeli,
 • Federasyon tarafından hazırlanan formu doldurmak,