Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

   HAYRETTİN DİKKANOĞLU (Başkan)
1.DAVUT AYDÖNER (Genel Sekreter)
2. YILMAZ AYDIN (Yapılandırma İşlerinden Sorumlu Bşk Yrd.)
3. TURAN BAŞAK  (Üye Spor Kulüp İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
4. MALİK BEYLEROĞLU (Eğitim İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.)
5. İSMAİL MENTEŞE (Finans ve Sponsorluk İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.)
6. NEGAHAN MALKOÇ (Teknik ve Hakem İşlerinden Sorumlu As Bşk.)
7. DUYGU ÇELİK (Basın Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu As Bşk.)
8. EMRE ARIK (Hukuk İşlerinden Sorumlu As Bşk.)
9. KÖKSAL AYABAKAN (İdari İşlerinden Sorumlu As. Bşk.)
10. İHSAN AKGÜL (Mali İşlerinden Sorumlu As Bşk.
11. MURAT TOKAT (Organizasyon İşlerinden Sorumlu As Bşk)
12. KEMAL KARATECİ (Dış İlişkilerinden Sorumlu As Bşk.)
13. HAYRİ OKUMUŞ (Ar-Ge İşlerinden Sorumlu As Bşk.)
14. ZEKERİYA SELAMET (Planlama ve Koordinasyon İşlerinde Sorumlu As Bşk.
15. SİNAN KILIÇ (Sağlık İşlerinden Sorumlu As Bşk.)