ASİL ÜYELER . . .

HAYRETTİN DİKKANOĞLU                    Başkan                                               

1. DAVUT AYDÖNER                                    Genel Sekreter
2. YILMAZ AYDIN                                           Bşk Yrd.
3. TURAN BAŞAK                                           Bşk. Yrd.
4. MALİK BEYLEROĞLU                             Bşk. Yrd.
5. İSMAİL MENTEŞE                                     Bşk. Yrd.
6. NEGAHAN MALKOÇ                              As Bşk.
7. DUYGU ÇELİK                                             As Bşk.
8. EMRE ARIK                                                   As Bşk.
9. KÖKSAL AYABAKAN                             As. Bşk.
10. İHSAN AKGÜL                                        As Bşk.
11. MURAT TOKAT                                      As Bşk
12. KEMAL KARATECİ                               As Bşk.
13. HAYRİ OKUMUŞ                                  As Bşk.
14. ZEKERİYA SELAMET                         As Bşk.
15. SİNAN KILIÇ                                           As Bşk.

GÖREV DAĞILIMI . . .

FEDERASYON YÖNETİMİNİN GÖREV DAĞILIMI

AD SOYAD                                                          GÖREVİ

HAYRETTİN DİKKANOĞLU                   Başkan

1. DAVUT AYDÖNER                                   Genel Sekreter
2. YILMAZ AYDIN                                          Yapılandırma İşlerinden Sorumlu Bşk Yrd.
3. TURAN BAŞAK                                          Üye Spor Kulüp İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
4. MALİK BEYLEROĞLU                            Eğitim İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
5. İSMAİL MENTEŞE                                    Finans ve Sponsorluk İşlerinden Sorumlu Bşk. Yrd.
6. NEGAHAN MALKOÇ                             Teknik ve Hakem İşlerinden Sorumlu As Bşk.
7. DUYGU ÇELİK                                            Basın Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu As Bşk.
8. EMRE ARIK                                                   Hukuk İşlerinden Sorumlu As Bşk.
9. KÖKSAL AYABAKAN                              İdari İşlerinden Sorumlu As. Bşk.
10. İHSAN AKGÜL                                         Mali İşlerinden Sorumlu As Bşk.
11. MURAT TOKAT                                       Organizasyon İşlerinden Sorumlu As Bşk
12. KEMAL KARATECİ                                Dış İlişkilerinden Sorumlu As Bşk.
13. HAYRİ OKUMUŞ                                   Ar-Ge İşlerinden Sorumlu As Bşk.
14. ZEKERİYA SELAMET                           Planlama ve Koordinasyon İşlerinde Sorumlu As Bşk.
15. SİNAN KILIÇ                                             Sağlık İşlerinden Sorumlu As Bşk.