YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 02.01.2022

Federasyonumuzun yönetim kurul üyeleri; Cevizli Mah. 30 Ağustos Caddesi No:9 D:11 Maltepe ilçesindeki adreste 02.01.2022 tarihinde saat 15.00’de toplanarak federasyonun Olağanüstü Genel Kurul için 16.01.2022 tarih pazar günü saat 14.00’de yukarıda belirlenen adreste genel kurulun yapılması ve çoğunluğun sağlanamaması durumda 23.01.2022 tarih pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.Federasyonumuzun web sitesi üzerinden Olağan genel kurulun ve aşağıda belirlenen gündem maddelerinin Üye spor kulüplerine duyurulmasına yönetim kurulun oylamasına ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem

1. Açılış

2. Genel kurul için divan başkanlık seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Faaliyet raporunun okunması ve ibrazı

5. Denetleme Kurulu raporun okunması ve ibrazı

6. Tahmini bütçenin okunması ve ibrazı

7. Yönetim, denetim ve disiplin kurulların yeniden seçilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi ve ilave maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanması

9. Dilek, temenniler ve kapanış